ציונים למבחן מור / מבחן מרקם

מועמדים ללימודי רפואה צריכים לעבור מבחני התאמה ואישיות שמטרתם לבדוק את מידת ההתאמה האישית של כל אחד מהמועמדים ללימודי רפואה לתפקיד האחראי של רופא. ישנם מספר סוגים של מבחני מיון כאשר השניים הבולטים שבהם הם מבחן מור והמבחן המקביל, מבחן מרקם. מבחן מור הוא מבחן מיון והתאמה שאותו צריכים לעבור מועמדים ללימודי רפואה שמגישים את מועמדותם לטכניון ו/או לאוניברסיטת בר-אילן ו/או לאוניברסיטת תל-אביב.

מבחן מרקם הוא מבחן מתנהל במתכונת דומה לזו של מבחן מור אך, ההבדל הוא שאותו נדרשים לעבור המועמדים ללימודי רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים בלבד. אוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע אינה דורשת מבחני מיון, אלא, ראיונות אישיים שנערכים על-ידי פסיכולוג ומרצה מהמחלקה לרפואה באוניברסיטה ומטרתם דומה למטרת מבחני ההתאמה. אז מהו טווח ציונים למבחן מור / מרקם?

ציונים למבחן מור, כמו ציונים למבחן מרקם, נעים בין 150-250 נקודות כאשר הציון הממוצע הוא 200 וסטיית התקן היא 20. הציון הסופי מורכב משילובם של מספר אלמנטים בו זמנית. הציון אותו מקבל המועמד מורכב משקלול של הציונים שקיבל על מילוי השאלונים, על סמך תפקודו בתחנות האישיות ועל סמך תפקודו בתחנות הדינמיקה הקבוצתית. הציון המשוקלל נשלח ידווח לכל המוסדות הרלוונטיים: ציונים למבחן מור ידווחו לאוניברסיטאות ת"א, בר-אילן והטכניון ואילו ציונים למבחן מרקם יועברו לאוניברסיטה העברית בירושלים. ציונים למבחן מור, או לחילופין ציונים למבחן מרקם, יישלחו למועמד תוך שבועות אחדים מיום הבחינה כאשר מוסד הלימודים הוא זה שמדווח למועמד האם התקבל או לא לפקולטה לרפואה. רק לאחר שמוסדות הלימודים יישלחו למועמד את מכתב הקבלה, או אי הקבלה, הוא יוכל לצפות בציון המבחן הכללי ובציון הספציפי של כל חלק באתר הרשמי של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הציונים יהיו זמינים באתר למשך שלושים ימים מרגע פרסום הציונים.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם